Tarkista ensiksi, että seuraavat mobiilikortin tilaamisen perusehdot täyttyvät:

  • Olet täysi-ikäinen OPn asiakas
  • Sinulla on käytössäsi Android-puhelin, jonka käyttöjärjestelmä on Android 5 tai uudempi ja puhelimesta löytyy NFC HCE -tuki
  • Sinulla on asennettuna Pivosta uusin versio
  • Olet liittänyt Pivoon jonkin seuraavista OPn maksukorteista: Visa Debit, Visa Electron tai Visa-yhdistelmäkortti 
  • Puhelimesi ei ole rootattu, siinä ei ole kehittäjätila päällä eikä siihen ole asennettu ns. root-oikeuksia hyödyntäviä sovleluksia.

Mikäli edellä mainitut ehdot täyttyvät, mutta kortin tilaus ei siltikään onnistu, tarkistathan vielä seuraavat asiat:

  • Tarkista, että Pivoon on liitettynä vain yksi laite. Poista liitokset esimerkiksi vanhoihin puhelimiin Pivon asetuksista: Asetukset -> Pivoon liitetyt laitteet -> Poista vanhat. Asenna Pivo tämän jälkeen uudelleen puhelimeesi.
  • Tarkista, että olet sallinut push-ilmoitukset puhelimestasi.
  • Tarkista, että Google-tilisi on vahvistettu ja aktiivinen puhelimessasi.
  • Tarkista, että SIM-korttiisi on asetettu PIN-koodin kysely.  
Löysitkö etsimäsi vastauksen?